Ledelse

Fremtidens arbejdsplads er et sted, hvor personlig udvikling og frihed til ansvar er topprioriteter for generationen af Millennials, der er i fuld gang med at redefinere arbejdsliv og ledelse af medarbejdere.
I vores 3. workshop har vi undersøgt Millennials’ forventninger og krav til arbejdsgange og professionel selvudvikling.

Krav til arbejdspladsen
Udvikling var en af de helt store overskrifter til vores seneste 3. Millennial Lab workshop om arbejdsliv og ledelse af Millennials. Millennials forventer, at netop deres kompetencer bliver udnyttet. De regner med at blive brugt til det, de er gode til, og ikke nødvendigvis det, som virksomheden har brug for.

Det bliver set som en selvfølge, at man som ny på arbejdspladsen, bliver lyttet til og tildelt ansvar. Millennials anser klassiske hierarkier på arbejdspladsen som noget, der hører fortiden til.


Det er en generation, som er vokset op med fortællingen om, at de hver og en er specielle og betydningsfulde, og det fører de med sig på arbejdspladsen. Det kan også aflæses i vores undersøgelse, hvor 60% regner med at blive rekrutteret til deres næste job.
De fleste af vores deltagere til workshoppen var enige om, at de var en forkælet generation. Men her er det vigtigt at huske på, at de generationer som har givet dem dette prædikat, er de samme, som har gjort dem forkælede.


Freelance, frihed og fleksibilitet
Millennials er vokset op med flere muligheder end nogen tidligere generation. I deres barn- og ungdom er de blevet aktiveret, og de har haft alle muligheder at vælge imellem. Det forventer de også på arbejdspladsen.
Hvis de er utilfredse eller keder sig, finder de bare noget andet, der er mere interessant.


”Jeg vil kunne udvikle mig, og jeg vil have muligheden for at skifte spor,
når jeg vil, og hvor jeg vil.”


Som citatet fortæller, er en fleksibel arbejdsplads tæt forbundet med friheden til at lave arbejdet på egne præmisser. Vores deltagere kunne fortælle, at valg af arbejdsplads ikke sker på baggrund af en flot tale om værdier. Tværtimod er det rygtet om miljøet og arbejdskulturen, der vægtes højest.


Fremtidens arbejdsmarked
I dag oplever flere arbejdsgivere et stigende pres ift. fleksibilitet og fornyelse af måden, man tænker arbejdsliv på. Vores workshop-deltagere er bevidste om, hvad det kræver at få indfriet de store ambitioner, men måden de gør det på, vil de selv bestemme. Rutiner er passé, de vil have sparring og udviklingscoaching i stedet.
Naturligvis har den verserende debat om work-life balance også sat tankerne i gang hos vores deltagere. Men i stedet for at tænke i 30-timers arbejdsuge og 3-dages weekender lyder løsningen til at være større sammensmeltning af privat- og arbejdsliv og – igen – større frihed for den enkelte.
Om løsningen på et rigere liv med gladere medarbejdere er fleksibilitet og coaching, kan vi ikke sige endnu. Ét er, hvad man ønsker, en anden ting er, hvad der sker, når Millennial generationen også får hus, have og hyrdehund.